Sandy's Designs de website waar alles voor design mogelijk is.

Privacy Beleid

Privacy- en cookieverklaring
Sandy’s Designs

Wie we zijn

Ons website addres is: https://sandysdesigns.nl.

15 mei 2023

Uw privacy is voor Sandy’s Designs van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (verder: AVG).
Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens
  verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn
  voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens,
  mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
  Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw
  bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat wij bij het bedrijf Sandy’s Designs allemaal doen met
informatie die wij over u te weten komen.
Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met
Sandy’s Designs.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst
geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling
van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Betalingsgegevens;
 • Nickname;
 • Factuuradres;
 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres.

Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, tot uw bestelling is afgerond.
Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale
bewaarplicht.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst
van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten
en diensten.
Hiervoor gebruiken wij uw:

 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Factuuradres;
 • Geboortedatum;
 • Betalingsgegevens;
 • Nickname.

Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, totdat u het abonnement
opzegt.
De nieuwsbrief wordt 1 keer per kwartaal per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief.

bevat onder andere de volgende:

 • Nieuwe produten en aanbiedingen.
 • Aangepaste sluitingstijden

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief
bevat een afmeldlink.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Geboortedatum;
 • Factuuradres;
 • Nickname;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Betalingsgegevens;
 • Geslacht;
 • NAW-gegevens.


Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat u
tevreden bent met onze reactie.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van ons bedrijf moet u zich eerst registreren. U moet dan
informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een
account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Factuuradres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • NAW-gegevens;
 • Nickname;
 • Betalingsgegevens;
 • Geslacht;
 • IP-adres.

Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, tot u het account opheft. Wij
bewaren deze informatie, zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen bij het bedrijf en
zodat wij u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via uw account informatie
aanpassen wanneer u dat wilt.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf, waarbij we ook individuele
gegevens kunnen inzien. Met deze statistieken verbeteren wij ons bedrijf om zo
bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien.
Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen.
Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren.
Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Telefoonnummer;
 • Nickname;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • NAW-gegevens.

Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, voor zes weken.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten.

Dit doen wij:

 • Per e-mail
 • Via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame.
Elke e-mail bevat eenafmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.
Via uw account kunt u ditook doorgeven.

Advertenties

Ons bedrijf vertoont algemene advertenties. Hierbij houden wij geen persoonsgegevens bij,
wij komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te
leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of
instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij
een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf, wij hebben toegang tot de
individuele gegevens. Echter, wij raadplegen deze gegevens enkel als dit nodig is voor een
doeleinde uit deze verklaring.
In ons bedrijf zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van
deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen
opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u
ons weer bezoekt.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons
bedrijf werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik
van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies
doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens
bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis
kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen.
Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons
best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van
betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u
daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail
sturen naar sandy@sandysdesigns.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit
verder met u.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Sandy’s Designs
Slinge 35
8223EB Lelystad
E-mailadres: sandy@sandysdesigns.nl
Telefoon: 0611809838
KvK nummer: 87955946